Hjem   Om oss   Publikasjoner   Tjenester   Konferanser   Kompetanse   Download EnglishKontakt oss
 
Om oss:
Ansatte
Styret
Selskapets historie
Kontakt oss
Nyheter
Analytikere søkes
Terms of use


 
 
Hjem > Om oss   Skriv utTips en vennSitemap    Hjem
        Om oss
            Ansatte
            Styret
            Selskapets historie
            Kontakt oss
            Nyheter
            Analytikere søkes
            Terms of use
        Publikasjoner
            Ukentlig
               - Weekly Salmon Outlook
               - Weekly Salmon Report
               - KAB-Kontali Aquaculture Bulletin #N
               - KAB Weekly Update #N
               - Kontali Pelagic Weekly Update #N
               - Groundfish Weekly Update #N
            Månedlig
               - Kontali Monthly Cod Report #N
               - Kontali Monthly Groundfish supplement
               - Kontali Monthly Pelagic Report #N
               - Kontali Månedsrapport laks
               - Sammendrag Kontali Månedsrapport Laks #N
               - Kontali Seabass & Seabream Monthly Update #N
               - Chilean Atlantic Salmon Export Report #N
               - Chilean Coho Export Report #N
               - Chilean Trout Export Report #N
               - Monthly South American Fishmeal/Fishoil Report
            Årlig
               - Salmon Farming Industry in Norway #N
               - Salmon Market Analysis #N
               - Salmon World #N
               - Norwegian Aquaculture Suppliers 2017
        Tjenester
            Analyser
            Presentasjoner og workshops
            Konferanser / Seminar
            Plansjer og bidrag til foredrag
            Data- og informasjonsleveranser
            Benchmarking
            Andre tjenester
        Konferanser
            Produktivitetskonferansen 2011
               - Program
            Produktivitetskonferansen 2012
               - Program
            Produktivitetskonferansen 2013
            Produktivitetskonferansen 2014
            Produktivitetskonferansen 2015
            Produktivitetskonferansen 2016
            Produktivitetskonferansen 2017
        Kompetanse
            Fagområder
            Databaser/Modeller
            Medarbeidere
            Nettverk
            Samarbeidspartnere


    Home
        About
            Employees
            Board of Directors
            Kontali´s history
            Career
            Terms of use
            News
            Contact us
        Publications
            Weekly Reports
               - Weekly Salmon Outlook
               - Weekly Salmon Report
               - KAB-Kontali Aquaculture Bulletin
               - KAB-Weekly Update
               - Groundfish Weekly Update
               - Kontali Pelagic Weekly Update
            Monthly Reports
               - Kontali Monthly Cod Report
               - Kontali Monthly Groundfish supplement
               - Kontali Monthly Pelagic Report
               - Kontali Monthly Salmon Report
               - Executive Summary Kontali Monthly Salmon Report
               - Kontali Seabass & Seabream Monthly Update
               - Chilean Atlantic Salmon Export Report
               - Chilean Coho Export Report
               - Chilean Trout Export Report
               - Monthly South American Fishmeal/Fishoil Report
            Yearly Reports
               - Salmon Farming Industry in Norway
               - Salmon Market Analysis
               - Salmon World
               - Norwegian Aquaculture Suppliers 2017
        Services
            Analyses
            Presentations, workshops and seminars
            Preparation of speeches
            Data- and information supply
            Benchmarking
            Other services
        Competence
            Disciplines
            Databases and models
            Employees/associates
            Network
            Partners


 
 
Kontali Analyse AS • Industriveien 18 • NO-6517 Kristiansund N • Tlf. +47 71 68 33 00 • Fax +47 71 68 33 01 • Epost: mail@kontali.no

© Kontali Analyse AS, terms of use   -  Grafisk design: Unniform AS  -  Produksjon og utvikling: Ramvik AS  -  system: Zonate® CMS