Hjem   Om oss   Publikasjoner   Tjenester   Konferanser   Kompetanse   Download EnglishKontakt oss
 
Konferanser:
Produktivitetskonferansen 2011
Produktivitetskonferansen 2012
Produktivitetskonferansen 2013
Produktivitetskonferansen 2014
Produktivitetskonferansen 2015
Produktivitetskonferansen 2016
Produktivitetskonferansen 2017


 
 
Hjem > Konferanser > Produktivitetskonferansen 2017   Skriv utTips en vennSitemap

Produktivitetskonferansen 2017

Alltid beredt!
 

Caroline kino- og konferansesenter/Scandic Kristiansund

Tirsdag 7. og onsdag 8. november 2017
Oppstart kl. 11 tirsdag (registrering åpen fra 10) - Konferansen avsluttes onsdag kl. 14

Årets konferanse har tittel «Alltid beredt!», også kjent som speiderhilsen.

Vi setter fokus på hvordan oppdretterne kan være forberedt på kjente og ukjente utfordringer. Vise til eksempler på hvordan de er beredt, men også på samme måte utfordre dette. Er alt på plass? Er beredskapen god nok?  Brukes de rette verktøyene?

Foreløpig program:

tirsdag 7. nov.

11:00 Pulsen på næringen
Åpning v/ Lars Liabø - Kontali Analyse
Produktivitetsbarometeret v/ Anders Marthinussen- Kontali Analyse
Fiskehelsebarometeret v/ Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet
Markedsbarometeret v/ Jan Erik Øksenvåg - Kontali Analyse

13:15 Lunsj - Scandic Kristiansund

14:50 Føre var
Algevarsel v/ Ingrid Ellingsen - SINTEF Ocean
Måling av velferd i driftssituasjon - før avlusning? v/ Amm Kristin Tveten - NTNU
Yersiniose en kime til bekymring? v/ Barbro Klakegg - Åkerblå

15:30 Kaffepause med frukt

16:15 Etter snar
Når løsningen (PD-forskriften) blir den nye utfordringen
Hvem viner bootcampen? Vinnerforedrag Sett sjøbein
Forberedt på kamp - tour of Norway fra sykkelsetet v/ Robin Halsebakk - Sølvtrans

19:30 Felles middag på Scandic Kristiansund

Onsdag 8. nov.

08:50 Beredt på fremtiden
Hvilke merder er fremtidsrettede? v/ Pål Lader - SINTEF Ocean
Hvordan forberedes gamle arbeidsbåter gjennom nytt regelverk?
v/ Arve Solholm - Langseth Maritime

10:05 Kaffepause med frukt

10:40 Førstehjelp for vekst
Produksjonsplanlegging, mål og måloppnåelse
v/ Odd Gunnar Sørøy - Marine Harvest
Storsmolt - verktøy mot luseutfordringen og for lønnsomhet?
v/ Kristian Johnsen - LetSea
Stor smolt-store utfordrigner? v/ Åse Åtland - Niva Akvakultur

11:50 Enkel lunsj i Caroline konferansesenter

12:20 Fight or flight
Når fisken flykter - hva gjør man? v/ Tor Kristian Fagerheim - NOFI
Lusekamp med lønn og betingelser for strevet - v/ Cecilie Søllesvik - Fellesforbundet
Rømme fra landbruksmonopolet v/Jorulv Søbstad - Q-meieriene

Ca. 13:45 Konferanse slutt


 


 


Nytt i år er at Sett Sjøbein vil arrangere student-bootcamp med base i Kristiansund uken før konferansen hvor deltagerne blir utfordret til å løse en oppgave i tverrfaglige grupper. Vinnerbidragetblir presentert på tirsdag 7. november på produktivitetskonferansen.

Les mer om bootcampen her: 


 Ønsker du å være utstiller på Produktivitetskonferansen 2017? 
Ta kontakt med Frode Hoel på telefon 71 68 33 00 eller e-post 
frode.hoel@kontali.no

For andre spørsmål vedrørende konferansen kontakt Mari-Ann Kirkholt på
telefon 71 68 33 00 eller e-post mail@kontali.no

 
 
Kontali Analyse AS • Industriveien 18 • NO-6517 Kristiansund N • Tlf. +47 71 68 33 00 • Fax +47 71 68 33 01 • Epost: mail@kontali.no

© Kontali Analyse AS, terms of use   -  Grafisk design: Unniform AS  -  Produksjon og utvikling: Ramvik AS  -  system: Zonate® CMS